Про спілку

Громадська спілка «Українське об’єднання ринків капіталу» (UCMA, далі – Спілка) створена у січні 2016 року для захисту прав, свобод та інтересів учасників ринків акціонерного та боргового капіталу. На 1 січня 2018 р. Спілка об’єднує 31 члена (фізичні особи) і 6 учасників (юридичні особи).

Місія: створення в Україні ефективних ринків акціонерного та боргового капіталу через консолідацію спільноти UCMA, просування змін у законодавстві,  консультаційну підтримку членів (учасників) спілки, здійснення програм підготовки фахівців відповідно до потреб та законних інтересів учасників ринків капіталу.

Представники UCMA у 2016-2017 роках:

 • брали участь у публічному обговоренні, підготовці пропозицій, роботі робочих груп, засіданнях Комітету НКЦПФР з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку, Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики щодо проектів законів, підготовка яких передбачена Планом імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС, затвердженим рішенням НКЦПФР;
 • сприяли прийняттю законопроектів:
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (№ 2302а-д);
 • «Про корпоративні договори» (№ 4470);
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» (реєстр. № 6141);
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (№ 5592-д).

Законопроекти № 2302а-д, 4470, 6141, 5592-д прийняті Верховною Радою України в другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій членів Спілки, що є свідченням її ефективної роботи з адвокації законопроектів

Організовані та проведені спільно з партнерами:

 • круглий стіл «КОРПОРАТИВНА РЕФОРМА: ПЕРШІ КРОКИ ТА МАЙБУТНІ ВИКЛИКИ», м. Харків, 25 березня 2016 р.
 • семінар «ЯК ВИЖИТИ СТРАХОВИМ КОМПАНІЯМ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КОРПОРАТИВНОГО ТА СТРАХОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА», м. Київ, 28 березня 2016 р.;
 • круглий стіл «ПЕРЕХІД ДО БЕЗПАПЕРОВОЇ ФОРМИ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ», м. Київ, 17 жовтня 2016 р.;
 • семінар «АТ – ЗМІНИ ДОБРІ ТА ПОГАНІ: ЯК ВИКОРИСТАТИ ТА ЗАХИСТИТИСЬ», м. Київ, 3 березня 2017 р.;
 • круглий стіл «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ», м. Київ, 14 квітня 2017 р.;
 • круглий стіл «ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ОТГ» (в рамках Форуму партнерів швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» «10 років в Україні»), м. Київ, 10 жовтня 2017 р.;
 • семінар ««НОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ У 2018 РОЦІ: БУХГАЛТЕРСЬКА ТА ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА», м. Київ, 25 січня 2018 р.;
 • семінар «ЧОГО ОЧІКУВАТИ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВАМ ВІД ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА У 2018 Р.?», м. Київ, 16 березня 2018 р.;

Ми за підвищення прозорості діяльності підприємств, рівня інформування і захисту акціонерів, розширення можливостей залучення капіталу.

Основні напрямки діяльності Спілки на 2018 рік:

 

 • Адвокація законопроектів
 • Громадська експертиза проектів нормативно-правових актів
 • Участь у проекті DESPRO з розвитку ринку облігацій
 • Просвітницькі заходи з питань ринків капіталу, корпоративного права та управління, оподаткування, обліку та аудиту
 • Розвиток партнерських стосунків (інформаційне партнерство; участь у форумах, конференціях та інших заходах; приєднання до громадських платформ)
 • Підготовка та реалізація навчальних програм
 • Консультаційна підтримка членів та учасників UCMA

 

 

 Вступайте в члени та долучайтесь до роботи Спілки.