Про спілку

Громадська спілка «Українське об’єднання ринків капіталу» (UCMA) створена у січні 2016 року для захисту прав, свобод та інтересів учасників ринків акціонерного та боргового капіталу. На 1 жовтня 2019 р. Спілка об’єднує 37 членів (фізичні особи) і 7 учасників (юридичні особи).

Місія: створення в Україні ефективних ринків акціонерного та боргового капіталу.

Пріоритетним напрямом діяльності UCMA є моніторинг імплементації Угоди про асоціацію з ЄС у частині законодавства про діяльність компаній, корпоративне управління, фінансові послуги.

Члени та учасники UCMA:

      • сприяють прийняттю законів щодо підвищення рівня корпоративного управління, спрощення ведення бізнесу, залучення інвестицій та запровадження нових боргових фінансових інструментів;
      • беруть участь у публічному обговоренні, підготовці пропозицій, роботі робочих груп, засіданнях Комітетів НКЦПФР,  Верховної Ради України з розроблення нормативних актів;
      • організовують та проводять круглі столи, семінари та вебінари з актуальних проблем розвитку ринків капіталу.

У 2018-2019 рр. ми одержували подяки, активно просували зміни до законодавства щодо ринків капіталу, виступали партнерами Форумів.

 

 Долучайтесь до діяльності UCMA!