Про спілку

Громадська спілка «Українське об’єднання ринків капіталу» (UCMA) заснована у 2016 році

  • Місія: створення в Україні ефективних ринків акціонерного та боргового капіталу
  • Мета: здійснення та захист прав і свобод, задоволення економічних, соціальних та інших інтересів учасників ринків капіталу
  • Цільова аудиторія: потенційні інвестори, потенційні емітенти, професійні учасники ринків капіталу, державні органи
  • Спілка є організацією громадянського суспільства
  • Спілка є експертним співтовариством
  • Спілка є комунікаційною платформою

UCMA – 5 років

Права власності на назву Ukrainian Capital Markets Association (UCMA) охороняються законом

Основні напрями діяльності у 2022 році

Розроблення і адвокація законопроєктів

Громадська експертиза проектів нормативно-правових актів

Організація вебінарів і відео-конференцій

Інформаційне партнерство

Участь в об’єднаннях з просування економічних реформ

Дослідження ринків капіталу