Про спілку

Громадська спілка «Українське об’єднання ринків капіталу» (UCMA, далі – Спілка) створена у січні 2016 року для захисту прав, свобод та інтересів учасників ринків акціонерного та боргового капіталу. На 21 березня 2017 р. Спілка об’єднує 22 члена (фізичні особи) і 5 учасників (юридичні особи).

Місія: створення в Україні ефективних ринків акціонерного та боргового капіталу через консолідацію спільноти UCMA, просування змін у законодавстві,  консультаційну підтримку членів (учасників) спілки, здійснення програм підготовки фахівців відповідно до потреб та законних інтересів учасників ринків капіталу.

Виходячи з пріоритетів розвитку ринків капіталу UCMA зосереджує свою діяльність на корпоративній реформі в Україні. Так, у 2016-2017 роках:

 • представники UCMA взяли участь у публічному обговоренні, підготовці пропозицій, роботі робочих груп, засіданнях Комітету НКЦПФР з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку, Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики щодо проектів законів, підготовка яких передбачена Планом імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС, затвердженим рішенням НКЦПФР:
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (№ 2302а-д);
 • «Про корпоративні договори» (№ 4470);
 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» (реєстр. № 6141).
 • Законопроекти № 2302а-д, 4470, 6141 прийняті Верховною Радою України 23 березня 2017 року в другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій членів Спілки, що є свідченням її ефективної роботи з адвокації законопроектів
 • організовані та проведені спільно з партнерами:
 • круглий стіл «КОРПОРАТИВНА РЕФОРМА: ПЕРШІ КРОКИ ТА МАЙБУТНІ ВИКЛИКИ», м. Харків, 25 березня 2016 р.
 • семінар «ЯК ВИЖИТИ СТРАХОВИМ КОМПАНІЯМ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КОРПОРАТИВНОГО ТА СТРАХОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА», м. Київ, 28 березня 2016 р.;
 • семінар «АТ – ЗМІНИ ДОБРІ ТА ПОГАНІ: ЯК ВИКОРИСТАТИ ТА ЗАХИСТИТИСЬ», м. Київ, 3 березня 2017 р.;

 

Ми бачимо свою місію у відновленні справедливості по відношенню до корпоративного сектору, знятті невиправданих обмежень та скороченні зайвих витрат, відмову від застарілих і непрацюючих вимог та підвищення технологічності.

Ми за підвищення прозорості діяльності підприємств, рівня інформування і захисту акціонерів, можливості залучення капіталу, але розумним шляхом.

Основні напрямки діяльності Спілки на 2017 рік:

 1. Просування концепцій розвитку ринків акціонерного та боргового капіталу, ринків деривативів, сек’юритизації активів
 2. Громадська фахова експертиза проектів нормативно-правових актів
 3. Консультаційна підтримка учасників UCMA у сфері корпоративного права та управління, оподаткування обліку та аудиту, відносин з державними органами
 4. Просвітницькі заходи
 5. Розвиток партнерських стосунків з іншими громадськими об’єднаннями, навчальними закладами, приєднання до громадських платформ
 6. Участь у роботі громадських рад та комітетів при НКЦПФР та ДФСУ
 7. Підготовка заявок на одержання грантів

 

Вступайте в члени та долучайтесь до роботи Спілки.