Ініціативи

Спілка виступає з ініціативою реалізації концепції публічних компаній у законопроекті 5592 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу)»

 Концепція публічних компаній

 1. Публічні компанії – це юридичні особи, створені шляхом публічної пропозиції як нова юридична особа або шляхом надання статусу публічної компанії акціонерному товариству.
 2. Акції публічних компаній – новий вид цінного паперу (іншими видами є акції акціонерних товариств та акції корпоративних інвестиційних фондів).
 3. Держава, державні органи, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, акціонерні товариства з часткою держави у капіталі не можуть бути акціонерами публічних компаній.
 4. Публічні компанії можуть утворюватися з дати набрання чинності спеціального закону (PD_TD), що регламентує вимоги до них.
 5. Поділ акціонерних товариств на ПАТ і ПрАТ з дати набрання чинності спеціального закону скасовується; без зміни назви і типу з певної дати запроваджуються уніфіковані вимоги до всіх акціонерних товариств, які не є публічними компаніями.
 6. Вимоги до акціонерних товариств, які були публічними, встановлюються на рівні приватних акціонерних товариств.
 7. Вимоги до публічних компаній та акціонерних товариств різняться за наступними параметрами:
 • спосіб залучення капіталу (публічна пропозиція для публічних компаній або розміщення акцій для акціонерних товариств);
 • обіг на вторинному ринку (акції публічних компаній мають бути в лістингу на регульованому ринку (біржі), акції акціонерних товариств можуть бути в обігу на багатосторонній торговельній системі (БТС);
 • переважне право (є тільки у акціонерів акціонерних товариств – непублічних компаній);
 • проспект емісії (є у публічних компаній, немає у акціонерних товариств);
 • розкриття інформації (у публічних компаній обсяг розкриття інформації набагато більший);
 • рівень корпоративного управління (у публічних компаніях вимоги жорсткіше);
 • придбання значного пакету акцій (для публічних компаній вимоги вагоміші);
 • правочини із заінтересованістю (вимога є тільки для акціонерних товариств).
 1. Для стимулювання розвитку ринку акціонерного капіталу випуск акцій публічних компаній має бути звільнений від сплати державного мита.
 2. Захист прав акціонерів публічних компаній забезпечується у спеціалізованому суді.

У зв’язку з підготовкою змін до Податкового кодексу за ініціативою члена UCMA Т.Зацерковної  до Міністерства фінансів були направлені та враховані по суті наступні пропозиції.

1)     Податкові органі повинні проводити перевірки якісно. Тому у разі, коли була проведена перевірка контролюючим органом, то за умови якісної попередньої перевірки немає сенсу знову перевіряти те, що вже перевірено. Це є питанням відповідальності контролюючих органів за свою проведену роботу. Однак, у проекті Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України”, який був розміщений на сайті

http://www.minfin.gov.ua/news/view/minfin-prezentuvav–hromadskosti-poperedniu-versiiu-zmin-do-podatkovoho-kodeksu?category=dohidna-politika&subcategory=podatki був видалений другий абзац п. 78.2 «Контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, у разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків.» Нам вдалося наполягти на тому, щоб ця норма залишилась у Податковому кодексі.

2)     Запропоноване законопроектом у першій редакції формулювання  (абзац другий п. 85.2) виглядало так, що у податківців завжди могла бути претензія до платника податку, що якісь документи не додані. Повинна бути чітка позиція в законі. Тобто: що запросили, то і надали. Інакше завжди буде винуватим платник податку. Тому остаточна редакція була змінена так, щоб максимально зменшити ризики платників податків.

3)     По суті врахована пропозиція до пункту 86.7 проекту закону, де було не визначено, що буде, якщо платника податку не запросять на розгляд його заперечень. Це питання є актуальним. Тому задля виконання цієї норми пропонується доповнення, яке буде спонукати податківців обов’язково запрошувати платника податків на розгляд спірних питань. Остаточна редакція проекту змін до Податкового кодексу дає опис процедур вирішення спірних питань між платником податків та податковим органом.