Фонди місцевого розвитку

UCMA виступила з ініціативою розроблення проекту Закону України “Про облігації фондів місцевого розвитку”.

Законопроект внесений на розгляд Верховної Ради, реєстр № 9023.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64518

НАВІЩО НАМ ОБЛІГАЦІЇ ФОНДІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Щоб побудувати дорогу чи дитячий садок потрібні гроші, а їх не вистачає навіть і тепер, коли місцеві бюджети зросли у декілька разів. А у когось гроші завжди є, і цей «хтось» готовий їх позичити. Але так, щоб його гроші не вкрали і вчасно повернули з відсотком.

Теоретично можна взяти кредит у банку чи попасти під певні програми допомоги міжнародних організацій. Але це час від часу. Залучати кошти систематично на відкритому ринку можна і треба через випуск і розміщення облігацій. І це не повинно залежати від бюджетного періоду.

Зараз можна випускати облігації місцевих позик чи комунальних підприємств, але цього чомусь ніхто не робить. Складно для міських рад, дорого для комунальних підприємств і небезпечно для інвесторів, бо ніякої впевненості, що кошти повернуться, немає, навіть за умов гарантування повернення боргу іншою особою. Тут і виникла ідея запровадження такого фінансового інструменту, який був би необхідний обласній, районній, міській і навіть сільській раді і цікавий інвесторам. Ми назвали його облігаціями фондів місцевого розвитку.

Чим вони відрізняються від звичайних облігацій?
1. Цільове використання позичених коштів. Кошти від продажу облігацій інвесторам можуть бути використані тільки на певні цілі (інфраструктурні об’єкти) і це забезпечується через новацію українського законодавства – ескроу-рахунки. Банк здійснює усі списання коштів з рахунку ескроу виключно за цільовим призначенням, визначеним законом та умовами емісії облігацій фондів місцевого розвитку.
2. Специфічний емітент – фонд місцевого розвитку. Це юридична особа, утворена органом місцевого самоврядування для організації фінансування створення об’єкту місцевої інфраструктури за рахунок коштів від розміщення облігацій фонду місцевого розвитку. Керівником фонду за посадою є голова Ради, але його обов’язком є передача повноважень та укладання договорів з адміністратором фонду. Керівник фонду не має права розпоряджатись коштами фонду на ескроу-рахунку.
3. Захищеність інвесторів. Ризики інвесторів в облігації фондів місцевого розвитку зведені до мінімуму за рахунок забезпечення систематичного контрольованого грошового потоку з доходів місцевого бюджету, призначеного для виплати доходів та погашення, та розкриття інформації емітентом щодо надходження та цільового використання коштів. Кожен інвестор зможе мати можливість переглянути інформацію про всі операції з надходження та витрат коштів на ескроу-рахунку фонду.

Щоб задуми реалізувались і всім учасникам процесу було вигідно, треба щоб податковий режим облігацій фондів місцевого розвитку таким самим, як і для облігацій місцевих позик (за реєстрацію випуску облігацій фондів місцевого розвитку не сплачується державне мито; не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на облігації фондів місцевого розвитку тощо). Фонди місцевого розвитку повинні мати статус неприбуткових організацій.