Органи управління Спілки

Органами управління UCMA є: Загальні Збори, Правління, Виконавчий Директор.

Чергові  Загальні Збори, які відбулися у лютому 2019 р., затвердили звіти про діяльність за 2018 р.,  бюджет на 2019 р., визначили основні напрями діяльності UCMA на 2019 р.

Правління, до якого входять Президент, Виконавчий директор і один незалежний член UCMA, регулярно збирається на засідання і вирішує поточні питання діяльності UCMA.

Президент UCMA – Москвін Сергій Олександрович.

Виконавчий директор – Тимощенко Євген Володимирович.

Діяльність UCMA здійснюється на громадських засадах.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію Спілки

Статут Спілки

Свідоцтво щодо Реєстру неприбуткових організацій

Сохранить