Ради і комітети Спілки

Спілка для опрацювання певних напрямків діяльності: вивчення ситуації, підготовки пропозицій чи матеріалів, контролю за змінами та впровадженню наших ініціатив створює комітети, групи чи ради.

Ініціатором створення цих органів Спілки є учасники чи члени спілки, які бажають брати в ньому участь очно чи дистанційно, в тому числі сприяти технічно та організаційно його діяльності.

Члени комітетів, груп чи рад за погодженням з Правлінням мають право представляти інтереси Спілки в  органах державного управління, в різних дорадчих групах, конференціях, круглих столах.

На даний момент створена Експертна рада для вивчення та поширення передової практики корпоративного управління в Україні та надання фахової підтримки змін в законодавстві України. Перше засідання ради проведено 9 вересня 2016 року.

Правління Спілки затвердило Положення про Комітет з питань оподаткування, обліку та аудиту, перше засідання якого планується найближчим часом.

Правління вважає, що члени та учасники Спілки були б зацікавлені у створенні комітетів та груп   з наступних напрямків:

  • Доступу місцевих громад до ринків капіталів
  • Розвитку ринку деривативів
  • Правове регулювання ринку капіталів, запровадження міжнародних стандартів (як підгрупа Експертної Ради)
  • Груп для представлення інтересів певних учасників ринку капіталів зі спільними ознаками, як аудитори, срахові компанії, банки, тощо.

Запрошуємо Вас до участі та роботи в Спілці.