Комітет з питань оподаткування, обліку та аудиту

Рішенням Правління Спілки затверджене Положення про Комітет з питань оподаткування, обліку та аудиту, який є постійним консультативним органом та створюється з метою сприяння здійсненню діяльності підприємств на фондовому ринку (ринках капіталу), моніторингу змін законодавства у сфері оподаткування, бухгалтерського та управлінського обліку, аудиту, пруденційного нагляду, підготовки фінансової звітності за міжнародними стандартами, надання консультаційної підтримки учасникам Спілки та підвищення кваліфікації фахівців у цих сферах.

Положення про Комітет з питань оподатування, обліку і аудиту