Партнери

Партнерами UCMA є:

 • Асоціація правників України
 • Investor Relations Agency
 • Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
 • Асоціація адвокатів України
 • Українська асоціація професіоналів у сфері GR і лобістів
 • CIS Wealth Conferences

UCMA приєдналась до Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС), робоча група «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво».

Громадська спілка «Українське об’єднання ринків капіталу» уклала Угоду про співробітництво зі Спілкою аудиторів України. Співпраця сторін має бути спрямована на підвищення рівня довіри до фахівців аудиторської справи, підвищення авторитету професії аудитора, зокрема на ринках капіталу.

Сторони будуть розвивати співпрацю за такими напрямками:

 • проведення спільних заходів для запобігання та врегулювання можливих кризових ситуацій в інформаційному просторі щодо діяльності внутрішніх аудиторів на ринках капіталу;
 • спільна робота над проектами законодавчих та нормативних актів, об’єднання зусиль з цих питань;
 • організація професійної підготовки, навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів,  а також сприяння розробці навчальних програм.

Спілка приєдналась до Української Ради Бізнесу (УРБ) – об‘єднання галузевих асоціацій та інших організацій, які підписали спільний Меморандум та зобов’язались працювати над втіленням у життя його завдань.

У Меморандумі щодо фінансового сектору визначені такі завдання:

 • скасування валютних обмежень НБУ, що перешкоджають залученню інвестицій в Україну;
 • запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління відповідно до Принципів корпоративного управління ОЕСР
 • сприяння створенню в Україні ефективного ринку акціонерного капіталу та боргового ринку
 • запуск ринку товарних деривативів з метою хеджування фінансових ризиків
 • сек’юритизація активів як універсальний інструмент залучення інвестицій для фінансування інвестиційних проектів
 • напрацювання концепції проекту щодо амністії капіталів, реалізація погодженої моделі.
 • модернізація пенсійної системи України, запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та створення умов для розвитку недержавного пенсійного забезпечення.