Про спілку

Громадська спілка «Українське об’єднання ринків капіталу» (UCMA) заснована у 2016 році

  • Місія: створення в Україні ефективних ринків акціонерного та боргового капіталу
  • Мета: здійснення та захист прав і свобод, задоволення економічних, соціальних та інших інтересів учасників ринків капіталу
  • Цільова аудиторія: потенційні інвестори, потенційні емітенти, професійні учасники ринків капіталу, державні органи
  • Спілка є організацією громадянського суспільства
  • Спілка є експертним співтовариством
  • Спілка є комунікаційною платформою

Права власності на назву Ukrainian Capital Markets Association (UCMA) охороняються законом

Основні напрями діяльності у 2024 році

Сприяння інтеграції українських ринків акціонерного та боргового капіталу в європейський та світовий ринки

Участь у підготовці та експертизі нормативно-правових актів з питань розвитку ринків капіталу

Організація вебінарів і відео-конференцій з питань діяльності учасників ринків капіталу

Інформаційне партнерство

Участь у заходах вищих навчальних закладів України